buis buigen 3D, natuurlijk DROSTE BEJAH!

Buis Buigen 3D vrije vorm
Het specialisme van DROSTE BEJAH is buis buigen. We! can bend it! , of anders gezegd “Wij zijn diegenen die het wel kunnen buigen”.
DROSTE BEJAH is buigspecialist, die produceert volgens klantspecificatie in kleine, middelgrote en grotere series. Voor de fabricage beschikt DROSTE BEJAH over een uiterst geavanceerd machinepark. Echter niet alleen het machinepark bepaalt de kwaliteit van de geleverde producten. Meer nog zijn de vakbekwame medewerkers daarbij doorslaggevend. In elke fase, van ontwerp tot eindproduct, kunnen wij u met kennis van zaken van advies dienen.

DROSTE BEJAH heeft zeer geavanceerde 3D buigmogelijkheden
De Nissin 3D buigmachine geeft DROSTE BEJAH bv de mogelijkheid elke vrije vorm te reproduceren. Door de jarenlang opgedane buigkennis is het bedrijf in staat het proces volledig te beheersen, waardoor een zeer nauwkeurige repeteerbaarheid gegarandeerd is.

Buigmogelijkheden: buis ø 8 tot ø 25 mm

Naast de Nissin 3D buigbank heeft DROSTE BEJAH ook 3D mogelijkheden op andersoortige buigbanken, t.w. Pedrazzolli en BLM. Deze Banken zijn uitgerust met een booster voor 3D wals simulatie.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Buis buigen info

Buigen loont t.o.v. rechte buis lasverbindingen

De technologische ontwikkeling van het buigen van buizen en profielen heeft de laatste jaren een gigantische vlucht genomen. Technologische verbetering van buigmachines, buig gereedschappen en materialen heeft er voor gezorgd dat het buigproces steeds rendabeler is geworden.
In het verleden was het erg moeilijk buis met een straal van minder dan 2D (2 keer de diameter van de buis) te buigen, waardoor veel bedrijven kozen voor een lassamenstelling in plaats van buigen. Met de technologie van vandaag is1D (1 maal de diameter van de buis) en zelfs kleiner dan 1D mogelijk, mits de juiste combinatie tussen materiaal, machine en gereedschappen gekozen wordt. Met de CNC-bewerkingscentra van vandaag en de capaciteiten van CAD/CAM tekenprogramma’s kunnen speciale gereedschappen voor kleine radii eenvoudiger en tegen een niet langer onbetaalbare kostprijs worden vervaardigd.

De basis van het buis buigen

Wanneer een buis gebogen wordt kunnen er in principe twee dingen gebeuren:
1. De buitenwand van de buis c.q. bocht wordt dunner en scheurt open
2. Aan de binnenkant van de buis c.q. bocht ontstaan rimpels

1. buigblok

2. klemblok
3. liniaal
4. buigdoorn
5. plooienstrijker
Gereedschappen t.b.v. buigen

De minimaal benodigde gereedschappen voor het buigen van een bocht zijn het buigblok (waar de buis omheen wordt gebogen), het buig klemblok (die de buis op zijn plaats moet houden als die in het buigblok wordt gebogen), een liniaal (die de buis volgt tijdens het buigproces) en een doorn om de buitenkant op te rekken en rond te houden. Het is belangrijk dat in gedachten gehouden wordt dat gereedschappen net zo belangrijk zijn als de buigmachine en de eigenschappen van het beschikbare te buigen materiaal.

Een ander belangrijk aspect voor het maken van goede bochten is het gebruik van smering. De aard van de smering (vet, olie, speciale pasta) is afhankelijk van het te buigen materiaal. De hoeveelheid te gebruiken smering dient tijdens het buigproces proefondervindelijk bepaalt te worden.

Het buigblok

Dit deel is het belangrijkste gereedschap dat de buigradius van de buis bepaalt. De vorm van het buigblok hangt af van de buis buitendiameter (OD outside diameter) en de hartlijn straal (CLR central line radius).
Hoe nauwkeuriger de radius dient te zijn, des te geavanceerder en nauwkeuriger dient het gereedschap (het buigblok) te zijn.

Het klemblok

Naast het kiezen van het juiste buigblok, is het tevens belangrijk middels een klemblok de juiste griplengte en gripoppvervlak te bepalen. Het klemblok heeft vaak een karteling voor meer grip. Het klemblok heeft als primaire functie om de buis stevig vast te drukken tegen het buigblok.

De linieaal

De lengte is afhankelijk van het aantal graden van de te buigen bocht (DOB degree of bend) en de CLR van het buigblok

De plooienstrijker

Dit gereedschap heeft als primaire functie het voorkomen van rimpels aan de binnenzijde van de buigbocht, m.n. bij een kleine CLR. Een juiste instelling van de plooienstrijker is van essentieel belang voor een goede bocht en de levensduur van de plooienstrijker

De buigdoorn

Doornen zorgen ervoor, mits juist ingesteld en het juiste gekozen type, dat de buitendiameter van de buis niet invalt. Er zijn verschillende soorten doornen. De plug-doorn wordt met name gebruikt voor buis met een dikkere wanddikte en/of een grote CLR. Voor buis met een dunne wand worden speciale zogenaamde kogeldoornen gebruikt.
Deze kogeldoornen kunnen worden uitgerust met speciaal voor de te buigen bocht gevormde kogels.

Naast dit alles dient natuurlijk de buigmachine geschikt te zijn voor de te buigen buis c.q. bocht en dient deze optimaal geprogrammeerd en afgesteld worden qua druk e.d..

DROSTE BEJAH bv buigt haar producten met CNC-gestuurde buigmachines van de merken BLM, Nissin, Pedrazolli en Veenstra; al dan niet uitgerust met een pick & place unit voor volledige automatisering. DROSTE BEJAH heeft heel veel verschillende buiggereedschappen standaard in haar programma. Voor meer informatie over de buigmogelijkheden van DROSTE BEJAH verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment